Składanie reklamacji

Definicje

W niniejszych regulacjach dotyczących składania reklamacji obowiązują następujące definicje:
– reklamujący – osoba, która składa reklamację/ skargę
– reklamacja/skarga – wyrażenie, że w percepcji reklamującego coś poszło nie tak w szkole językowej
– Niderlandzki dla Polaków – szkoła językowa De Vries – prywatna szkoła językowa oferująca kursy językowe, szkolenia i tłumaczenia ustne, zarejestrowana w Kamer van Koophandel pod numerem 55358152.

Cel regulacji dotyczących składania reklamacji

– zapewnienie klarowności procesu składania skarg/ reklamacji w naszej szkole językowej jaki jest proces rozpatrywania reklamacji
– możliwość kontrolowania reklamacji aby polepszać nasze usługi
– w celu zagwarantowania jakości naszych usług

Procedura składania reklamacji

Skarga/ reklamacja może zostać wysłana do naszej szkoły językowej za pomocą poczty elektronicznej. Ta skarga/ reklamacja nie zostanie rozpatrzona w przypadku jeżeli:
– została przesłana anonimowo lub bez niezbędnych danych kontaktowych reklamującego
– jest nieczytelna
– jest napisana w innym języku niż ten, który jest zrozumiały dla naszej szkoły językowej

W ciągu pięciu dni roboczych reklamujący zostanie poinformowany o ustaleniach dotyczących jego skargi/ reklamacji. Jeżeli wysłani odpowiedzi nie będzie możliwe w ciągu pięciu dni to reklamujący otrzyma odpowiedź tak szybko jak możliwe. Jeżeli już podjęto decyzje i kroki w celu polepszenia jakości naszych usług reklamujący zostanie o tym poinformowany.

Wszystkie skargi/ reklamacje zostaną poufnie rozpatrzone w naszej szkole językowej. Proces rejestracja skarg/ reklamacji odbywa się w taki sposób, że jest zagwarantowana deklaracja prywatności.