Ogólne warunki i zasady

Niderlandzki dla Polaków – szkoła językowa de Vries jest prywatną szkołą językową dla Polaków i innych obcokrajowców, którzy chcą uczyć się języka niderlandzkiego w tempie dla siebie przyswajalnym. Na tej stronie opisujemy proces rejestracji kursantów na naszej stronie do ostatniego kroku wyrejestrowania.

Rejestracja

Rejestracja jest tylko możliwa poprzez poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie. Można też do nas napisać taalbureau.devries@gmail.com, albo zadzwonić: +31 6 2003 2202. Wypełniony formularz nie obowiązuje do udziału w kursie językowym i nie jest gwarancją dla wnioskodawcy, że taki kurs się odbędzie.

Poziom i test

Po rejestracji osoba zainteresowana otrzymuje automatyczne potwierdzenie wysłanej wiadomości. W ciągu 2-3 dni roboczych skontaktujemy się z klientem, aby dowiedzieć się jakie dokładnie są życzenia co do kursu. Następnie ustalana jest data spotkania. Podczas tego spotkania zostanie przeprowadzony test (chyba, że klient zaznaczy, że grupa musi rozpocząć na określonym poziomie). Po tym teście klient otrzymuje raport opisujący umiejętności językowe indywidualnego kursantów. Oraz spis nad czym należy pracować.
Wyżej wymieniony test składa się z ćwiczeń do czytania, pisania i z testu gramatycznego.

Rozpoczęcie kurst

Na podstawie przeprowadzonego testu ustalany jest poziom kursanta, na którym można ten kurst rozpocząć. Jeśli nie ma wystarczającej liczby kursantów w jednej grupy (co najmniej 6), wtedy na przykład zostanie zaproponowane umieszczenie dwóch poziomów w jednej grupie. Kurs jest prowadzony na dwóch poziomach.
Staramy się w jak największym stopniu uwzględniać preferencje klienta z uwzględnieniem czasy pracy pracowników. Kurs może odbywać się rano, po południu lub wieczorem.

Anulowanie kursu

Klient nie musi ponownie rejestrować się na kurs na następnym poziomie. Kontaktujemy się z klientem, czy pożądany jest taki kurs.
Klient ma prawo do anulowania kursu. Jest to możliwe do dwóch tygodni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku anulowania w terminie żadne opłaty nie będą wymagana. Jeśli kurs zostanie odwołany tydzień wcześniej, klient jest wtedy zobowiązany zapłacić 50% kosztów kursu. Jeżeli klient odwoła kurs w późniejszym terminie, obowiązek zapłaty pozostaje i nie ma możliwości zwrotu opłat za kurs.

Materiał lekcyjny

Podczas kursów pracujemy według sprawdzonych metod, które są na rynku i napisane przez niderlandzkich native speakers. Materiał lekcyjny zostaje następnie uzupełniony własnymi materiałami w zależności od życzen klienta.

Kontrakt

Klient podpisuje umowę z naszą szkołą językową ‘Niderlandzki dla Polaków’ i tym samym zgadza się z warunkami.

Koszty i zapłata

Klient otrzymuje od naszej szkoły informacje o kosztach. Koszty te obejmują: lekcje, materiały lekcyjne, testy i certyfikat lub dowód ukończenia kursu.

Ewaluacja kursantów

Wszystkie nasze kursy mają jasne cele, które wcześniej są uzgodnione z klientem. Ewaluacja kursantów odbywa się poprzez testy. Wyniki są udostępniane kursantom (a w razie potrzeby również klientowi). Wyniki są umieszczane na certyfikacie lub na dowodzie uczestnictwa w naszym kursie. Niderlandzki dla Polaków – szkoła językowa de Vries nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zamierzone cele nauki kursu nie zostaną osiągnięte. W połowie kursu nauczyciel omawia postępy z uczestnikami kursu w czasie osobistej rozmowy.

Obecność i utracone lekcje

Obecność wszystkich kursantów rejestrowana jest za pomocą podpisu uczestnika i wykładowcy na liście obecności. Istnieje wymóg obecności w wysokości 80%. Jeśli student nie może być obecny, jest zobowiązany przekazać powód nieobecności nauczycielowi. Uczestnik nie otrzymuje certyfikatu, tylko zaświadczenie o uczestnictwie w kursie w przypadku obecności mniej niż 80%. Frekwencja jest podawana na świadectwie lub dowodzie uczestnictwa.
Lekcje, które przepadły z powodu nieobecności nauczyciela (na przykład z powodu choroby) zostają zrekompensowane, zazwyczaj na koniec kursu. Staramy się zorganizować na czas innego nauczyciela.

Wakacje

W czasie wakacji szkolnych w prowincji Noord-Holland lekcje się nie odbywają. Liczba lekcji zawsze odpowiada wymaganej liczbie lekcji, która zawarta została na umowie.

Certyfikat albo dowód uczestnictwa w kursie

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat lub certyfikat uczestnictwa na koniec kursu i w zależności od wyników i od obecności.

Deklaracja prywatności

W naszej administracji przestrzegamy przepisów prawnych w zakresie prywatności. Zobacz oświadczenie o ochronie danych osobowych na naszej stronie.

Reklamacje/ skargi

Wszelkich skarg i reklamacje próbujemy omówić z klientem. Klient ma prawo złożyć skargę. Zobacz naszą procedurę składania skarg.

Odpowiedzialność

Niderlandzki dla Polaków – szkoła językowa de Vries nie ponosi odpowiedzialności za szkody, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez umyślne spowodowanych rażącym niedbalstwem.

Badania opinii kursantów

Po zakończeniu kursu badamy zadowolenie naszych klientów i kursantów z kursu.